ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Współpraca z PKP INTERCITY

\"loading...\"

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku  konsekwentnie rozwija i stawia na szkolnictwo zawodowe i jego wysoką jakość. Dyrekcja Szkoły stara się, aby nauka w Nukleoniku odpowiadała bezpośrednio na potrzeby rynku pracy, dlatego wprowadza w roku szkolnym 2018/2019 do oferty edukacyjnej nowy kierunek kształcenia - technik elektroenergetyk transportu szynowego. Dbamy o to, aby nasi uczniowie osiągali sukcesy zawodowe, a to gwarantuje nam także porozumienie ze Spółką PKP Intercity.

Starosta Powiatu Otwockiego Pan Mirosław Pszonka oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Pani Monika Chudek podjęli współpracę ze Spółką PKP INTERCITY S.A. Na spotkaniu w dniu 01.03.2018 r. podpisano list intencyjny, który jest zapowiedzią długofalowej współpracy. Głównym celem jest wsparcie Szkoły w realizowaniu dualnego systemu kształcenia, który zapewni odbycie części zajęć w przyszłym miejscu pracy oraz  wszechstronne przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy w spółkach kolejowych w tym przede wszystkim w PKP Intercity S.A. W ramach współpracy Spółka będzie pomagać w organizacji praktycznej nauki zawodu, która będzie prowadzona przez pracowników Spółki w pomieszczeniach warsztatowych na terenie Zakładu Centralnego PKP IC zlokalizowanego na Olszynce Grochowskiej przy ul. Chłopickiego w Warszawie. Spółka będzie również przyjmować uczniów na miesięczne praktyki oraz w miarę możliwości wspierać finansowo Szkołę w doposażeniu sal szkoleniowych na terenie Szkoły. Są przewidziane również stypendia finansowe dla najzdolniejszych uczniów.

W dobie rozwoju kolei w Polsce oraz związanego z tym rosnącego zapotrzebowania na zatrudnianie osób posiadających wiedzę z zakresu utrzymania i eksploatacji taboru kolejowego niezbędna jest promocja zawodów związanych z koleją, zwłaszcza wśród osób młodych, które podejmują decyzję ws. wyboru swojej zawodowej przyszłości.

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku