ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Turniej Wiedzy Pożarniczej

\"loading...\"

W dniu 23 marca 2018 r. w Nukleoniku odbyły się II powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" (OTWP). Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej organizowany był przy współpracy Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Otwocku.
Do OTWP przystąpiło 13-stu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy reprezentowali dwie szkoły z terenu powiatu otwockiego. Konkurs składał się z dwóch części: części pisemnej i części ustnej.
Do części ustnej zakwalifikowało się pięciu uczestników:
1. Jakub Dymkowski
2. Jakub Mazek
3. Andrzej Walicki
4. Dawid Szpręgiel
5. Izabela Bogucka
Finaliści musieli pokonać stres wykazując się umiejętnościami praktycznymi (np. resuscytacja, znajomość węzłów itp.) oraz odpowiadając na pytania zadawane przez komisję konkursową w składzie:

-       Mirosław Pszonka Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Otwocku,
-       st. bryg. mgr inż. Mariusz Zabrocki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku,
-       Aneta Bartnicka Członek Zarządu Powiatu Otwockiego,
-       st. kpt. mgr inż. Maciej Aptacy Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Otwocku, nauczyciel edukacji pożarniczej w klasie strażacko -ratowniczej,
-       st. str. mgr Dorota Prasuła mł. technik Sekcji Logistyki Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku


Wszystkim uczestnikom  oraz ponownemu zwycięzcy  Jakubowi Dymkowskiemu z Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie serdecznie gratulujemy  i juz dziś zapraszamy do drugiej edycji za rok :-) Zwycięzca turnieju Jakub Dymkowski weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich OTWP 21 kwietnia 2018 r. w Nadarzynie.

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku