ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Rekrutacja 2019/2020

UWAGA!
Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia składają:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
  2. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty.
  3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub oświadczenie o braku możliwości wykonania badania w terminie (oświadczenie dostępne w zakładce Rekrutacja)
  4. W przypadku klasy wielozawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 zaświadczenie od pracodawcy zapewniające praktyczną naukę zawodu od 01.09.2019 r. (osobom, które doniosły zaświadczenie będą wydawane umowy do podpisania z pracodawcą) wzór zaświadczenia od pracodawcy w zakładce Rekrutacja
  5. 3 aktualne fotografie podpisane ołówkiem na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła podstawowa lub gimnazjum)
  6. Kwestionariusz osobowy wraz z deklaracjami i oświadczeniami dostępny w zakładce strony: Rekrutacja

 
Dokumenty przyjmowane będą w dniach
Od 16 lipca 2019 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 24 lipca 2019 r. (środa) do godz. 10.00

Sekretariat czynny w godzinach: 8:00 – 15:00

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku