ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Wglądy do prac

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wglady_zawodowy@oke.waw.pl, złożenie wniosku będzie automatycznie potwierdzone.

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, wnioskowanie o weryfikację sumy punktów oraz wnoszenie odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego zamieszczone są w dokumencie Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (rozdział 9 i 10) dostępnej na stronie www.oke.waw.pl i www.cke.gov.pl

Załączniki:

zał. 12 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
zał. 12a Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
zał. 21 Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE) dostępne na stronie www.oke.waw.pl w zakładce Wglądy do prac.

  • Załącznik 12 -WORD
  • Załącznik 12 - PDF
  • Załącznik 12a - WORD
  • Załącznik 12a - PDF
  • Załącznik 21 - WORD
  • Załącznik 21 - PDF

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku