ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Egzamin dla klasy 2fG1 i 2fG2

Dyrekcja szkoły informuje, że klasa 2fG1 i klasa 2fG2 (technik logistyk z innowacją strażacko – ratowniczą po gimnazjum) w roku szkolnym 2020/2021 w sesji letniej 2021 przystępuje do egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów. Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły terminie jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, dlatego przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe.
Egzamin zawodowy – Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019r. i w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019r.
Egzamin zawodowy składa się:
a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu,
b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu zostaną przedstawione uczniom na początku roku szkolnego przez wychowawcę oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dodatkowo wszelkie informacje znajdują się w procedurach dostępnych na stronie OKE:
https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_28212021_%20PP2019_Informacja_EZ.pdf.pdf

 

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku