ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Egzamin Maturalny

\"loading...\"
Drodzy Maturzyści! Zapoznajcie się proszę z wytycznymi CKE, MEN i GIS dotyczącymi bezpiecznych warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego, a także ze szkolną Procedurą przeprowadzenia egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych w okresie pandemii COVID-19. Zwróćcie szczególnie uwagę na zalecenia dotyczące wchodzenia i wychodzenia z budynku szkoły zgodnie z harmonogramem, z wykorzystaniem 3 niezależnych wejść do budynku i godzin wejścia poszczególnych grup. Tegoroczni Absolwenci...
Matury - informacja

Dobrze poinformowani mniej się denerwują – ta uniwersalna zasada ma zastosowanie szczególnie w tym roku. Wszystkich, którzy 8 czerwca 2020 roku będą przystępować do egzaminu maturalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń on-line dedykowanych tegorocznym maturzystom i kandydatom na studia.   Przekazujemy również najnowszą Informację CKE dotyczącą egzaminu maturalnego w terminie...Matura 2020

Harmonogram egzaminów maturalnych 2020. Drodzy Absolwenci, znany jest prawdopodobny termin egzaminów maturalnych. W tym roku, ze względu na stan epidemiczny, nie odbędą się egzaminy ustne. Harmonogram egzaminów pisemnych znajdziecie w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pod adresem: https://cke.gov.pl/komunikat-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-osmoklasisty-egzaminu-gimnazjalnego-oraz-egzaminu-maturalnego-w-2020-roku/ Jak tylko pojawią się wytyczne dotyczące procedur w...Nowe terminy rekrutacji

Drodzy Ósmoklasiści, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 657) zawieszone zostaje postępowanie rekrutacyjne. Rekrutacja przeprowadzana zostanie w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Prosimy o zapoznanie się z...Komunikat dla młodocianych

Komunikat MEN w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników. Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W przypadku wypłaty...Nauczanie zdalne

\"loading...\"
DOBRE PRAKTYKI W PROCESIE NAUCZANIA ZDALNEGO 1. Większość Twoich szkolnych aktywności przeniesie się teraz do Internetu. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie! • Nie otwieraj plików nieznanych typów, czytaj uważnie pojawiające się na ekranie komunikaty, nie reaguj na te, które zalecają otwarcie jakiegoś pliku od nieznanego dostawcy. • Zawsze zwracaj uwagę, w co klikasz, bo przypadkiem możesz ściągnąć wirusa z plikiem muzycznym czy filmem. Do zabezpieczania się przed wirusami komputerowymi,...
Hasło do Librusa

Ważna informacja, dla Uczniów i Rodziców, którzy nie mają dostę pu do dziennika elektronicznego. Jeżeli uczeń nie ma dostępu do dziennika, to sam rodzic może wygenerować hasło dla ucznia. Można to zrobić na koncie rodzica logując się w przeglądarce internetowej, w górnym menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia. W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie. Jeżeli pojawią się...Informacja dla młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, MEN zaleca pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach...
Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku