ZS2 Otwock | Kadra
Skip to main content

Kadra

 STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
PRZEDMIOT
Dyrektor
Monika Chudek
biologia
Wicedyrektor
Emilia Mazurek
przedmioty zawodowe
Wicedyrektor
Eryk Łukasik
pedagog
Kierownik szkolenia praktycznego
Waldemar Mazurek
przedmioty zawodowe


NAUCZYCIELE

PRZEDMIOT
IMIĘ I NAZWISKO
język angielski
Waldemar Mileszczyk
Magdalena Hołowińska
Alicja Karpińska
Małgorzata Rombel
Marek Darewski
Dorota Spencer
język niemiecki
Jarosław Wowak
Agnieszka Wołek
język polski
Katarzyna Szwed
Jolanta Wilczek
Małgorzata Piwek
język rosyjski
Monika Lesiuk
Małgorzata Kaczor
matematyka

Małgorzata Żołądek
Agata Mrowiec
Elżbieta Kaczmarek
Renata Piwowarska
Grzegorz Strojny

fizyka
Wiesław Kruczała
chemia
Magdalena Konopacka
geografia
Dorota Konkol-Góras
biologia

Monika Chudek
Ewa Bojemska

historia
Iwona Jauernick
Joanna Siwek
informatyka
przedmioty zawodowe informatyczne

Marek Sawa
Emilia Mazurek
Grzegorz Niestieruk
Renata Piwowarska
Agnieszka Zdunik
Małgorzata Kobierska

edukacja dla bezpieczeństwa

Aleksander Kurek

bezpieczeństwo i higiena pracy Waldemar Mazurek
wiedza o społeczeństwie
Joanna Siwek
podstawy przedsiębiorczości
Iwona Jauernick
Dorota Konkol-Góras
Wiedza o kulturze
Etyka
Jarosław Wowak
wychowanie fizyczne
Małgorzata Jamróz
Mariusz Suszek
Mariusz Robaczyński
Norbert Romanowski
Aleksander Kurek
przedmioty zawodowe
elektryczno-elektroniczne

Zygmunt Wolski
Elżbieta Kaczmarek
Grzegorz Strojny
Robert Guziejko
Andrzej Ciesielski
Mariusz Malka

przedmioty zawodowe
logistyczne

Ewa Mizerska-Błasiak
Dawid Wróblewski
Paweł Wójcik

przedmioty zawodowe
usługi fryzjerskie

Eliza Kaniewska
Ewa Sójka

przedmioty zawodowe
samochodowe


Waldemar Mazureki

 

edukacja pożarnicza
St. kpt. Janusz Popis
religia

Agnieszka Malesa
ks. Włodzimierz Serżysko
 

biblioteka szkolna
Hanna Kowalczyk - Krajewska
Beata Kwaśniak

Pedagog

Karolina Kulińska
Eryk Łukasik

Psycholog
Katarzyna Czarnecka
Doradca zawodowy
Barbara Olszewska
Rewalidacja Katarzyna Kowalczuk

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku