ZS2 Otwock | Ogłoszenia aktualne
Skip to main content

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.”

SIWZ (pobierz)

Opis przedmiotu zamówienia (pobierz)

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (pobierz)

Oświadczenie wykonawcy (pobierz)

Oświadczenie wykonawcy cz.2 (pobierz)

Wykaz wykonanych usług (pobierz)

Formularz oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)

dotyczy przetargu:Przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr2 do Ogniska Wychowawczego "Świder" im. Kazimierza Lisieckiego -"Dziadka" w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pobierz)

Przedmiot zamówienia:Przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr 2 do Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” Otwock, Mickiewicza 43/47 w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)

dotyczy przetargu:Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 06.08.2019 (pobierz)

dotyczy przetargu:Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr 2 do Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” Otwock, Mickiewicza 43/47 w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - dotyczy przetargu nr ZS.26.4.2019 na „Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 17.07.2019 (pobierz)

na przetarg  nr ZS.26.3.2019 na „Remont dwóch sal lekcyjnych w budynku  Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  w  Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,

 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (22) 779-30-70, fax (22) 779-30-79 w 55
ogłasza przetarg na:

Zespół Szkół nr 2: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-06, godzina: 10:00

1) Ogłoszenie o przetargu (pobierz)
2) SIWZ (pobierz)
3) Załączniki do SIWZ (pobierz)


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dwóch sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” ZS.26.3.2019 (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,

 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (22) 779-30-70, fax (22) 779-30-79 w 55
ogłasza przetarg na:

Zespół Szkół nr 2: Roboty budowlane - remont dwóch sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-17, godzina: 10:00

1) Ogłoszenie o przetargu (pobierz)
2) SIWZ (pobierz)
3) Załącznik nr 1 (pobierz)
4) Załącznik nr 2 (pobierz)
5) Załącznik nr 3 (pobierz)
6) Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz)

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku