ZS2 Otwock | Ogłoszenia o przetargach
Skip to main content

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku(pobierz)
         
Ogłoszenie o przetargu na budowę kotłowni w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Otwocku przy ul.Pułaskiego 7 Wybór najkorzystniejszej oferty z przetargu na budowę kotowni w Zespole Szkó Nr2 w Otwocku(pobierz)
Informacja z otwarcia ofert na przetarg Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
     Informacja z otwarcia ofert (pobierz)
     klauzula informacyjna (pobierz)


Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2, 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (022) 779-30-70, fax (022) 779-30-79 w 55
ogłasza przetarg na:

Budowa kotłowni w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Otwocku przy ul.Pułaskiego 7

Składanie ofert 30.05.2018 godz. 1100
Otwarcie ofert 30.05.2018 godz. 1130


Treść:
1. Ogłoszenie o przetargu (pobierz).
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz).
    
3. Wzór umowy (pobierz).
4. Dokumentacja projektowa:
Załączniki:

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru: 6. Przedmiar robót:
     Przedmiar (pobierz)


 

UWAGA RODZICE!

Od 1 września 2017 w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Hasła i loginy rodzice otrzymają

na pierwszym zebraniu.
 

strona logowania do dziennika:

LIBRUS LOGOWANIE

 


Nasze Dziecko

PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku