ZS2 Otwock | Technik Informatyk
Skip to main content

Technik Informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK INFORMATYK

Celem kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie aktywnego, odpowiednio wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który podczas kształcenia modułowego zdobędzie wiadomości z dziedziny informatyki oraz umiejętności praktyczne umożliwiające dalszy nieustanny rozwój.

Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego,
 • przeprowadzanie analizy zadania w celu określenia optymalnego języka programowania
 • wykorzystywanie algorytmów do programowania aplikacji,
 • projektowanie i tworzenie złożonych systemów baz danych,
 • nadzorowanie systemów baz danych,
 • obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych,
 • konfigurowanie oprogramowania dla różnych zastosowań,
 • okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych oprogramowania,
 • konfigurowanie sprzętu komputerowego,
 • przeprowadzanie okresowych konserwacji i napraw sprzętu komputerowego,
 • nadzorowanie pracy lokalnych sieci komputerowych.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowiskach:

 • instalatora i administratora systemów operacyjnych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektanta i programisty baz danych,
 • instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo - księgowego.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik informatyk absolwent szkoły powinien umieć:

 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego,
 • instalować oprogramowani użytkowe,
 • instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach,
 • przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego,
 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
 • projektować bazy danych,
 • instalować lokalne sieci komputerowe,
 • nadzorować pracę sieci komputerowych,
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 • stosować zasady ergonomii na stanowisku pracy,
 • stosować zasady ochrony środowiska, - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • posługiwać się literaturą specjalistyczną oraz Internetem w celu samokształcenia,
 • posługiwać się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • posługiwać się multimedialnymi źródłami informacji,
 • poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności.

 

 

 

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK
 

 

 


 

Pracownia 107

 

Pracownia 112

UWAGA RODZICE!

Od 1 września 2017 w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Hasła i loginy rodzice otrzymają

na pierwszym zebraniu.
 

strona logowania do dziennika:

LIBRUS LOGOWANIE

 


Nasze Dziecko

PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku