ZS2 Otwock | Technik Logistyk
Skip to main content

Technik Logistyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK LOGISTYKCelem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie odpowiednio wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • przygotowywanie procesu logistycznego,
 • sporządzanie dokumentów logistycznych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób,
 • ustalanie należności za usługi logistyczne,
 • przygotowywanie taryf przewozowych i spedycyjnych,
 • organizowanie lub współdziałanie przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji,
 • klasyfikowanie zapasów,
 • zarządzanie zapasami i tworzenie planów dostaw,
 • obliczanie kosztów magazynowania towarów,
 • dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych,
 • organizowanie recyklingu odpadów,
 • prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik logistyk absolwent szkoły powinien umieć:

 • określać zadania logistyczne;
 • stosować zasady logistyki w gospodarce,
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego,
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego, z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt,
 • planować i organizować prace magazynu,
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów,
 • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych,
 • organizować załadunek i wyładunek towarów,
 • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania,
 • akceptować zmiany i przystosowywać się do nich,
 • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego,
 • dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji,
 • obliczać koszty usług logistycznych.

 

 

 

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK 

UWAGA RODZICE!

Od 1 września 2017 w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Hasła i loginy rodzice otrzymają

na pierwszym zebraniu.
 

strona logowania do dziennika:

LIBRUS LOGOWANIE

 


Nasze Dziecko

PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku