ZS2 Otwock | Technik cyfrowych procesów graficznych
Skip to main content

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. Potrafią również projektować cyfrowe modele 3D oraz obsługiwać skanery i drukarki 3D.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:

· szeroko pojętych multimediach, np. w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),

· rozrywce,

· studiach grafiki,

· przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),

· badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),

· w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,

· drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,

· własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

Absolwent po otrzymaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych w zakresie grafiki komputerowej, poligrafii, multimediów.

PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

UWAGA RODZICE!

Od 1 września 2017 w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Hasła i loginy rodzice otrzymają

na pierwszym zebraniu.
 

strona logowania do dziennika:

LIBRUS LOGOWANIE

 


Nasze Dziecko

PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku